General

General discussion regarding JABSystems Limited

Thành Lập Công Ty 100% Vốn Nước Ngoài

https://doanhnghiepvadautu.vn/tu-van-thanh-lap-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai/  thu hàng năm của công ty đạt hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều dự án còn huy động vốn của người dân sau đó đầu tư vào dự án khác.
 
Powered by FogBugz