Support

General support forum for JABSystems Limited.

Just want to say Hello.

Nederlands met buitenlands accent, belt voor mijn partner, omdat ze haar een 'persoonlijk bedankje' willen geven en een verrassing zouden hebben. Weigeren aan te geven namens wie ze bellen. Persoonlijk, terwijl ze alleen haar initialen kennen? Onbeleefd en merkwaardig gesprek. Advies: niet opnemen, zeker niet terugbellen.    https://www.wiebelter.info/telefoonnummer/0202265579/
202265579 Send private email
Monday, January 21, 2019
 
 

This topic is archived. No further replies will be accepted.

Other recent topics Other recent topics
 
Powered by FogBugz